Lượt xem: 226

19-07-2021 16:44


          SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 87

0

26

56

2

3

0

56

23

0

17

70

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

75

 0

23

52

0

0

0

56

19

0

14

61

0

0

1

Toán

11

5

6

0

0

0

3

8

0

2

9

0

0

2

8

0

2

6

0

0

 0

3

5

0

2

6

0

0

3

Hóa

6

0

3

3

0

0

0

5

1

0

1

5

0

0

4

Văn

11

0

6

5

0

0

0

8

3

0

2

9

0

0

5

Sử

4

0

0

4

0

0

0

3

1

0

0

4

0

0

6

Địa

3

0

0

3

0

0

0

3

0

0

1

2

0

0

7

Sinh

5

0

1

4

0

0

0

3

2

0

1

4

0

0

8

KTCN

3

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

9

KTNN

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

10

Anh văn

7

0

2

5

0

0

0

5

2

0

1

6

0

0

11

TDTT-GDQP

7

0

0

7

0

0

0

5

2

0

1

6

0

0

12

Tin

5

0

1

4

0

0

0

1

4

0

1

4

0

0

II

Cán bộ quản lý

4

0

3

1

0

0

0

0

4

0

3

1

0

0

1

Hiệu trưởng

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

3

0

2

1

0

0

0

0

3

0

2

1

0

0

III

Nhân viên

8

0

0

3

2

3

0

8

0

0

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

2

0

0

0

1

1

0

2

0

0

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

2

0

0

1

0

1

0

2

0

0

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lệ Thủy, ngày 10 tháng 10 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành

Bản in

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 5
Trong tuần: 88
Lượt truy cập: 1327178
2021_01_29_10_32_IMG_1892 DSC_6077 DSC_6060 DSC_6026 DSC_5984 DSC_5581 DSC_6025 DSC_5947 DSC_5906 DSC_5791 DSC_5625 DSC_5546 DSC_5520 DSC_5489 2020_11_12_11_01_IMG_1284 2020_11_07_09_41_IMG_1172 2020_11_06_10_43_IMG_1017 2020_10_27_09_33_IMG_0701 2020_10_30_09_55_IMG_0794 10 15x21

banner_chan_thpt_nct1