Văn bản
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 271
Số lượt truy cập: 3833915
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:...../THPT-NCT

Lệ Thủy, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH NĂM HỌC 2018-2019

 

I- Phương hướng chung của ngành.

Năm học 2018-2019 toàn Ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH13 của Quốc hội khóa XIV và chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ thị năm học 2018-2019 của Bộ giáo dục, của UBND tỉnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỉ cương nề nếp, dân chủ trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiên tốt vệ sinh trường học; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa cho học sinh,

Đối với Giáo dục phổ thông: tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kỳ thi THPT Quốc gia; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỉ năng sống cho học sinh; thực hiện đổi mới công tác quản lý trong nhà trường.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp. Thực hiện xã hội hóa giáo dục;

-Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

- Đổi mới chương trình giáo dục; đẩy mạnh hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông;

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (tiếng anh);

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường;

- Tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục.

II- Mục tiêu của nhà trường.

* Mục tiêu;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục trọng tâm sau:

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động theo mục tiêu, chương trình THPT; quản lý CBGV-NV theo quy định; Thực hiện tuyển sinh, vận động HS đến trường, quản lý học sinh đúng quy định của Bộ GD; huy động mọi nguồn lực cho hoạt động giáo dục; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh HS trong hoạt động giáo dục".

III-  Chỉ tiêu và các giải pháp.

1- Quy mô, số lượng, chất lượng.   

a- Chỉ tiêu:

- Quy mô số lượng năm học 2018-2019: giữ vững số lượng 22 lớp với  913 học sinh;

- Duy trì tốt sĩ số trên lớp, hạn chế đến mức tối đa tỷ lệ học sinh giảm do bỏ học và do các lý do khác đảm bảo chỉ tiêu dưới 0,5%. 

 

- Chất lượng hai mặt đạt:

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Tốt

Khá

TB

Yếu

>10,1%

>68%

<22%

<1%

0

86,5%

>12%

<1,6%

<0,2%

 

Để đạt được chất lượng hai mặt đã xây dựng, nhà trường yêu cầu CBGV-NV căn cúa vào kết quả hai mặt, kết quả thi học ký 2 của năm học 2017-2018 của khối 10,11 để thực hiện đăng ký, riêng khối 10 trước mắt lấy kết quả trung bình của 02 năm học lớp 8,9 để làm chỉ tiêu thực hiện trong học kỳ 1 năm học 2018-2019. Chất lượng điểm bài thi tốt nghiệp khối 12, giáo viên căn cứ vào bảng thống kê kết quả thi của năm 2018 của đ/c phụ trách CM đã gửi để xây dựng và đăng ký cho năm 2019. Tất cả các chỉ tiêu đăng ký đều được đưa vào đánh giá thực hiện nhiệm vụ của viên chức và đánh giá thi đua của tập thể và từng cá nhân vào cuối năm học.

- Kết quả thị TNTHPT Quốc gia của học sinh lớp 12 đạt tỉ lệ tốt nghiệp trên 97%, điểm trung bình thi THPT quốc gia trên 5,0;  thực hiện tốt công tác phân luồng hướng nghiệp, TVHN để có khoảng 50-55% HS lớp 12 đăng ký dự thi ĐH; có tỉ lệ đạt điểm sàn quy định để đỗ vào các trường Đại học đạt trên 80% trong số các em tham gia thi xét tuyển Đại học  (năm 2017-2018 số lượng HS có kết quả thi đạt điểm sàn 145/158 chiếm tỉ lệ đổ ĐH trên 90%);

- Có tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại, rèn luyện lại trong hè đạt 100%.

- Có học sinh đạt học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp tỉnh.

+ Đối với thi HSG lớp 11&12: đạt trên 26 giải trong đó khối 11: đạt trên 12 giải cá nhân, khối 12: đạt trên 14 giải cá nhân; có 04 giải đồng đội (các môn Văn, sử, Địa, Tin); có học sinh là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia;

+ Có giải trong hội thi KHKT (của các môn Toán-Tin, Vật lý, Hóa, Sinh) và các hội thi cấp tỉnh khác (nếu sở GD tổ chức);

+ Giữ vững thành tích trong các kỳ hội khỏe phù đổng cấp tỉnh.

- Có 100% HS khối 11 được cấp chứng chỉ nghề, tỉ lệ tốt nghiệp nghề PT đạt loại giỏi  trở lên trên 90%. Tổ chức hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

b- Biện pháp thực hiện:

Tổ chức tuyển sinh, tiến hành xét tuyển sinh lớp 10 chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả đúng theo Quy định, Quyết định hiện hành; tuyên truyền, thuyết phục và có chính sách khuyến khích thu hút học sinh có học lực giỏi vào trường.

Tổ chức quán triệt Nội quy, Quy chế đối với học sinh (đặc biệt là khối 10 mới vào) nghiêm túc có hiệu quả ngay từ ngày đầu năm học;

Nắm chắc tình hình học sinh; duy trì sĩ số các lớp; tạo mối quan hệ thân thiện giữa thầy-trò trong nhà trường; làm tốt công tác phối hợp giáo dục giữa nhà trường - phụ huynh học sinh - các tổ chức đoàn thể; chú trọng công tác phối hợp giữa GVCN và phụ huynh học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra của BGH, của Đoàn trường; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và đội cờ đỏ.. Phát huy trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của từng CBGV-NV; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, tôn trọng, thương yêu học sinh.

Tiếp tục thực hiện phân hóa, sắp xếp lớp học theo đúng trình độ nhận thức và nguyện vọng học sinh, phù hợp với phương thức tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và định hướng cho những năm học tiếp theo; thực hiện chương trình phù hợp theo năng lực của từng loại đối tượng và tình hình chung của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy của Bộ và Sở . Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào giữa, cuối năm để đánh giá sự tiến bộ của học sinh và giảng dạy của đội ngũ.

Điều chỉnh hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp phương thức thi mới, chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực: Các môn Toán, Sử, Địa, GDCD tiếp tục điều chỉnh cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra theo hình thức thi trắc nghiệm để phù hợp kỳ thi THPT Quốc gia; tăng cường câu hỏi vận dụng, câu hỏi tình huống, giải quyết các vấn đề thực tiễn; đối với các môn KHXH cần tăng cường ra câu hỏi mở.

Tổ chức giảng dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém; thực hiện kiểm tra đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh; tăng cường dự giờ, kiểm tra, kiểm tra đột xuất của BGH.

Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu đảm bảo đạt giải cao. Gắn bồi dưỡng HSG cho tổ chuyên môn theo hướng: Tổ chuyên môn biên soạn chương trình; tổ đăng kí bồi dưỡng và phân công GVBD; BGH lên TKB theo dõi quản lí, tổ chức thi, chọn lập đội tuyển của trường dự thi tỉnh. Thực hiện tuyển chọn, bồi dưỡng ngay từ lớp đầu cấp. 

Bố trí hợp lý TKB học cho tất cả các khối lớp đảm bảo GV có đủ thời gian củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho học sinh đồng thời HS có đủ thời gian để tự học tại nhà. Các tổ chuyên môn nghiên cứu, tham khảo và biên soạn chương trình ôn luyện thêm, tổ chức thực hiện đồng thời điều chỉnh bổ sung tài liệu ôn luyện hợp lí và hiệu quả với mục tiêu: Học ôn luyện thêm phục vụ kỳ thi TNTHPT Quốc gia; có nhiều học sinh đỗ Đại học; phát hiện bồi dưỡng học giỏi. Thời lượng học ôn, chương trình học ôn, tài liệu học ôn được phân loại phù hợp các nhóm đối tượng thi Đại học (các đối tượng này tự ôn tốt nghiệp) và đối tượng cần đỗ tốt nghiệp để thi vào các trường trung cấp hoặc tham gia vào thị trường học việc, lao động. Trong năm tổ chức từ 2 đến 3 đợt thi thử cho từng loại đối tượng nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức đã học của học sinh, dạy của GV. Trong suốt thời gian học sinh có mặt ở trường GVCN có biện pháp quản lí các em, kiên quyết giáo dục, xử lí nghiêm khắc những học sinh vi phạm những điều học sinh không được làm được qui định trong Điều lệ trường học… nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục.  

Khai thác sử dụng thiết bị thực hành có hiệu quả, các tiết thực hành Hóa, Sinh, Lí, Tin, Anh đều được thực hiện dạy tại phòng bộ môn, phòng học với phương châm vận dụng triệt để thiết bị, công nghệ hiện có.

Thông qua sinh hoạt giảng dạy trên lớp, GVCN, GV bộ môn giúp học sinh nhận thức đầy đủ về quan điểm Giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước; vận dụng nội dung các chuyên đề giáo dục ngoài giờ, giáo dục tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ kỉ niệm, cũng cố  kỉ cương, nề nếp dạy và học; Chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

Tổ chức dạy nghề và thi nghề PT cho học sinh nghiêm túc, đúng quy chế. Bước đầu hình thành tổ tư vấn và phòng TVHN tại trường; triển khai các hoạt động HN và hoạt động ngoài giờ lên lớp hoạt động tập thể, hiệu quả đảm bảo phù hợp với điều kiện của trường..

Nâng cấp Thư viện, trang bị thêm các thiết bị, bổ sung sách tham khảo, các tổ chuyên môn cung cấp tài liệu ôn tập, sáng kiến kinh nghiệm để bổ sung cho thư viện. Tổ chức phòng mượn, phòng đọc và đưa vào hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Lên lịch hàng tháng cho các lớp để ít nhất mỗi tháng có tối thiểu 1 lần/HS lớp vào đọc, mượn tại thư viện. Mỗi kì học có ít nhất 2 lần CBTV giới thiệu sách tài liệu. Tu bổ hồ sơ sổ cách, bảng biểu theo qui định.

Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt Nhà trường; chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

Triển khai để cho học sinh các lớp ký cam kết thực hiện tốt các bộ luật, nghị định của chính phủ về ATGT, cấm sử dụng ma túy, cấm sử dụng vũ khí, pháo nổ, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; các quy định của nhà trường...

Liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để phối hợp giữa Nhà trường với gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Kết hợp tốt với chính quyền địa phương, công an các xã kịp thời ngăn chặn xử lý các tình huống vi phạm.

2- Xây dựng đội ngũ

a- Chỉ tiêu:

- Đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu CBGV-NV, hiện nhà trường có tổng số CBGV-NV 60 trong đó quản lí 4 BC, Giáo viên 51 BC, nhân viên 5 BC. Như vậy, trường thừa 01 biên chế (đề nghị sở GD có phương án giải quyết kịp thời).

- 100% CBGV có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất, tận tâm chăm lo giáo dục học sinh, xây dựng phát triển nhà trường; Không có CB,VC vi phạm pháp luật, vi phạm các hành vi đạo đức nhà giáo.

- Có trên 20% CB, GV, NV đạt trình độ trên chuẩn  đào tạo. Có trên 45% tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trên chuẩn.

- Xếp loại viên chức hàng năm: có 100% CBGV-NV hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó, có trên 55% đạt loại xuất sắc.

- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp: Có trên 97% đạt loại khá trở lên. Trong đó, có trên 55% đạt loại xuất sắc.  Không có giáo viên-nhân viên xếp loại yếu kém.

- Đánh giá xét thi đua hàng năm:

Có 100% CB,GV, NV hoàn thành nhiệm vụ. Trên 97% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. Có 9-10 Đ/c đạt CSTĐ các cấp, trong đó có 1-2 đạt CSTĐ cấp Tỉnh; có 1-2 đ/c được tặng bằng khen của CT UBND tỉnh, của Bộ GD;

- Về danh hiệu tổ chuyên môn: Tất cả các tổ đều được công nhận là là tổ lao động tiên tiến, trong đó có 04 tổ  CM được công nhận xếp loại xuất sắc.

b- Biện pháp thực hiện:

* Công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng.

Mỗi cán bộ, giáo viên phải chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đòi hỏi mỗi một CBGV-NV phải có phẩm chất năng lực ngày càng cao. Một trong những công việc trọng tâm để nâng cao được chất lượng đó là thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng. Đây là phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Chăm lo trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dạy học mới; linh hoạt thiết kế bài học, tổ chức dạy học phù hợp từng đối tượng; tăng cường hướng dẫn HS rèn kỹ năng tự học, tự NC SGK, tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ của HS, khắc phục ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất bài học…

Chủ động, sáng tạo, tự giác tự bồi dưỡng qua hoạt động tập thể như tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, qua các hoạt động đoàn thể, qua đào tạo nâng chuẩn.

* Xây dựng phát triển đội ngũ thông qua hoạt động của tổ chuyên môn:

Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng của tổ CM, công tác tự bồi dưỡng của GV;

Bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng… bằng nhiều hình thức: Tập trung theo chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn, thực tập thao giảng, dự giờ đánh giá tiết dạy, biên soạn, bổ sung, chỉnh lí tài liệu phục vụ ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Chủ động phân công GV giúp đỡ, không có giáo viên bị xếp năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu.

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại giáo viên đúng năng lực. Kịp thời động viên, khích lệ, uốn nắm giữ vững kỉ cương nề nếp dạy học và tạo động lực tốt nhất để đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ và phát triển năng lực cá nhân đưa phong trào hoạt động chuyên môn ngày càng thiết thực hiệu quả.

Sắp xếp bố trí, điều chỉnh phân công phần hành phù hợp vị trí việc làm, năng lực cá nhân, sở trường công tác và đặc điểm nhà trường.

Xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức theo đúng chuẩn hóa; Thuyên chuyển, tinh giản đội ngũ phù hợp quy mô, định mức biên chế được giao, công tác thuyên chuyển, tuyển dụng đảm bảo đủ số lượng GV/lớp, giáo viên phải đúng tiêu chuẩn qui định, có năng lực chuyên môn, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và đổi mới; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nồng cốt của tổ CM, đảm bảo chủ động về lực lượng GV tham gia bồi dưỡng HSG, hướng dẫn các hội thi…

Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; tất cả các tổ CM đều phải có GV tham gia dự thi tích hợp liên môn, hướng dẫn HS thi KHKT, VDKTLM (nếu Sở GD có tổ chức).

Xây dựng kế hoạch và động viên giáo viên tham gia dự thi và học Thạc sĩ theo hướng ưu tiên cho các giáo viên để làm nồng cốt bộ môn.

3. Công tác quản lý.

* Công tác tuyên truyền: Chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, của Đảng, nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của ngành đến từng CBGV-NV, học sinh và phụ huynh, làm cho đội ngũ và học sinh- phụ huynh nắm, hiểu thực hiện có hiệu quản nhất.

* Chỉ đạo của CM-tổ CM:

- Phân công giáo viên theo hướng năng lực của cá nhân, năng lực của tổ chuyên môn và không dàn trải. Bố trí giáo viên, nhân viên hợp lí, phù hợp với yêu cầu cụ thể của nhà trường (giảm công việc cho các đ/c có con nhỏ, đi học).

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, bằng các hoạt động như hội giảng, thao giảng, dự giờ. Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trong đó tập trung nội dung: “xây dựng ý thức tự quản học sinh”. Hướng dẫn nghiên cứu đề tài khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Tiếp tục ứng dụng CNTT trong quản lí, nhất là hệ thống thông tin nội bộ nhà trường. Thường xuyên lập cầu nối giữa BGH-GVCN-GVBM-HS và Phụ huynh.

- Quản lí công tác dạy thêm, học thêm theo đúng qui định; Việc tổ chức học sinh học thêm tại trường  phải được sự đồng thuận của phụ huynh;  Hoạt động dạy thêm phải có đủ hồ sơ theo quy định của CM. Giáo viên không được tùy tiện mở lớp dạy thêm ngoài trường.

- Các đ/c phụ trách CM, tổ CM và GV chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ngay từ đầu năm học; các đ/c BGH thường xuyên kiểm tra và cùng tổ CM, GV bồi dưỡng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

* Về XD điều kiên phục vụ dạy và học.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho cán bộ giáo viên đúng theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng và  thực hiện qui chế thu chi nội bộ phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động của nhà trường.

- Bồi dưỡng cho GV khi học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia (chế độ thưởng được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ) cho GV hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật, Hội khỏe TDTT, GDQP, thi VD kiến thức liên môn, thưởng thành tích giải đồng đội các môn nhằm khuyến khích động viên CBGV tích cực học tập, công tác kịp thời.

* Về công tác lãnh đạo và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Phối hợp Công đoàn nhà trường đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành, trong đó tập trung rèn luyện, tu dưỡng và bồi dưỡng CMNV cho cán bộ giáo viên và nhân viên. Xây dựng tập thể đoàn kết, vui tươi lành mạnh, mô phạm.

- Thực hiện công khai hóa trong trường học theo qui chế, qui định hiện hành, các nội dung công khai được cập nhật trên bảng thông báo nhà trường; chủ động giải quyết các kiến nghị thắc mắc của phụ huynh và học sinh một cách kịp thời không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp.

- Thực hiện các chế độ kiểm tra, xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ trường học, qui chế chi tiêu nội bộ... đầy đủ thường xuyên.

4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

Huy động mọi nguồn lực góp phần tăng trưởng cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ, thiết bị thực hành thí nghiệm, tài liệu sách tham khảo phục vụ hoạt động dạy học.

a- Chỉ tiêu:

- Tham mưu với Sở kế hoạch đầu tư, với sở GD&ĐT cấp kinh phí XD nhà hội trường, thư viện và các phòng chức năng trường;

- Tham mưu với sở tài chính, sở GD cấp 700-800 triệu đồng sửa nhà phòng học 03 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng, tu sửa nâng cấp đường điện và mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học.

- Tham mưu với ban đại diện cha mẹ HS trường huy động, kêu gọi tài trợ mua sắm bàn ghế phòng học (4-5 phòng) máy chiếu, máy tính  phục vụ giảng dạy với tổng dự toán khoảng 210-230 triệu đồng.

- Mua sắm thiết bị môn Vật lý, Hóa, Tin học, SGK và TB dùng chung đảm bảo tỷ lệ 6-8% kinh phí chi thường xuyên (200-300 triệu đồng);

b-Biện pháp.

* Về tu sử CSVC.

- Quét vôi, vệ sinh tường rào khuôn viên, sân thể dục... (cả trong và ngoài).

- Liên hệ các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể các nhà hảo tâm nhằm huy động vốn tăng CSVC cho nhà trường.

- Thành lập Ban xây dựng CSVC nhà trường đúng thành phần giúp chủ đầu tư thực hiện tốt nhiêm vụ.

- Tổ chức thông báo thầu công khai theo đúng quy định, tiến hành xây dựng khi có nguồn.

* Mua sắm trang thiết bị.

Mua sắm đồ dùng và các loại tài liệu sách GK, sách tham khảo phục vụ dạy học, duy trì thư viện đạt chuẩn;

Chỉ đạo nhân viên thiết bị, thư viện, kiểm tra, phân loại về chất lượng khả năng sử dụng của từng loại thiết bị, thí nghiệm, tài liệu, sách tham khảo và đồ dùng dạy học, đảm bảo cơ số tối thiểu theo quy định. Nâng cấp bổ sung, tổ chức hoạt động thư viện theo hướng “Thư viện tiên tiến”.

Tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất vào đầu năm để có kế hoạch bổ sung khi có nguồn; Thành lập các tổ kiểm kê theo định kỳ gồm: các đ/c HTr, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, nhân viên thiết bị, thư viện và các đ/c tổ trưởng, GV chuyên môn.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, GV đăng ký các loại danh mục thiết bị, thí nghiệm, tài liệu, sách tham khảo, đồ dùng dạy học cần mua sắm phục vụ dạy học. Liên hệ đăng ký với các đơn vị cung ứng để mua sắm các loại thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học và tài liệu, sách tham khảo còn thiếu phục vụ năm học mới. Mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị dạy học Hóa, Lí, sinh, thể dục thể thao... đáp ứng yêu cầu dạy và học, thí nghiệm, thực hành theo quy định.

Sắp xếp, bố trí hợp lý phòng học, phòng bộ môn, phòng máy vi tính… hợp lý.

Tăng cường xúc tiến bổ sung kế hoạch trung hạn về  đầu tư xây dựng

phòng học bộ môn, thư viện-Hội trường đạt chuẩn quy định.

5- Triển khai các hoạt động khác và công tác thi đua trong nhà trường.

a- Chỉ tiêu:

- Đơn vị trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc;

- Trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ III, thông qua đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT.

- Công đoàn trường: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Đoàn TN CS HCM: đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc.

- Tổ chức, triển khai hoạt động có chất lượng, hiệu quả Ban đại diện cha mẹ HS, các hội trong nhà trường; phối hợp chặt chẻ, nhịp nhàng với các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ năm học và triển khai các hoạt động thiện nguyện khác;

b- Các giải pháp thực hiện:

  - Hoạt động của học sinh: Tăng cường các hoạt động hướng tới phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân; học sinh phải được sáng tạo, trải nghiệm và chủ động trong các hoạt động;

- Huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẻ với các tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học;         

- Hoạt động của GV, NV: Nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề; hiểu biết sâu về chương trình phát triển giáo dục nói chung, trách nhiệm cá nhân đối với sứ mạng phát triển nhà trường; các hoạt động VHVN-TDTT nâng cao đời sống tinh thần, chất lượng cuộc sống, thắt chặt đoàn kết gắn bó trong đội ngũ được tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả…

- Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội LHTN tổ chức hoạt động theo chức năng, điều lệ, trong đó phải tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chủ động khắc phục yếu kém, tồn tại trong năm qua. Các đoàn thể chủ động đầu tư, thay đổi phương pháp tổ chức để thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong quá trình thực hiện nhiêm vụ năm học;

- Các hoạt động tập thể và hoạt động ngoài giờ lên lớp phải được chuyển đổi hình thức sinh hoạt cho phù hợp, với mục tiêu lấy học sinh là chủ thể, giáo viên là người cố vấn.

- Cũng cố Ban đại diện lớp, Ban đại diện nhà trường, đưa hoạt động của ban đại diện phụ huynh đi vào nề nếp; Nhà trường, GVCN phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ HS trong giáo dục ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong học sinh đồng thời góp phần nâng cao chất lượng văn hoá.

*

*          *

Trên đây là những kết quả nỗi bật về tình hình trong năm học vừa qua; những chỉ tiêu, các giải pháp cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm 2018-2019 của nhà trường. Đề nghị CBGV-NV tập trung thảo luận, bàn bạc thống nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học đề ra.

 

                                         Lệ Thủy, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                         Nguyễn Thanh Sơn

 

Lên đầu trang
KẾ HOẠCH 2016-2017
Lên đầu trang
NQ_CBVC_2016-2017
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT. Nguyễn Thanh Sơn
HT. Nguyễn Thanh Sơn
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0526268065